Kerstin - All of me

Tankar, känslor, dikter, prosa, sånger, bilder, råd vid cancer

Dikter & prosa

Kerstin skrev en hel del dikter, korta berättelser, betraktelser m.m. Ett antal av dessa texter finns här.

Kerstin var en mycket känslig person, vilket återspeglas i många av hennes texter. Denna känslighet var på gott och ont. Å ena sidan gjorde den henne uppmärksam på det vackra och goda i livet, även i det lilla, men å andra sidan gjorde den att hon ibland påverkades negativt av händelser som en person utan hennes känslighet inte skulle ha reagerat på med samma styrka.

Därför skrev Kerstin texter av helt olika karaktär, allt från vacker naturlyrik till mörka texter om urspårade relationer eller hennes kamp mot cancern.

Texterna är indelade i olika teman som grupperar ihop texter med liknande karaktär. Välj tema i undermenyn och därefter önskad text under det temat.

Kerstin Löthman © 2012-2023 Frontier Theme