Kerstin - All of me

Tankar, känslor, dikter, prosa, sånger, bilder, råd vid cancer

Skör som nysprucken is

 
OBS! Varning för starka texter!

Dessa texter handlar om att leva med cancer. Det finns en stor spännvidd i texterna; det finns desperata, uppgivna och sorgsna texter, men även texter fulla av kampvilja och till och med texter som uppvisar en förundran över sjukdomen. Några texter kan vara påfrestande att läsa.

Välj text i undermenyn.

Kerstin Löthman © 2012-2023 Frontier Theme