Kerstin - All of me

Tankar, känslor, dikter, prosa, sånger, bilder, råd vid cancer

Hospice

 
OBS! Varning för starka texter!

Kerstin ville tillbringa sin sista tid på hospice, en enhet inom sjukvården för s.k. palliativ vård, dvs vård i livets slutskede. När hon blev sämre i december 2011 lades hon därför in på hospice, och var inlagd där tills hon avled i maj 2012. Under denna tid fortsatte hon att skriva dikter, och dessa dikter är samlade i detta tema. En del av texterna är starka och kan vara påfrestande att läsa.

Välj text i undermenyn.

Kerstin Löthman © 2012-2023 Frontier Theme