Kerstin - All of me

Tankar, känslor, dikter, prosa, sånger, bilder, råd vid cancer

Gröna stjärnor

Gröna stjärnor
sträcker sig
mot ljuset

Tefat i profil
reflekterar
blanklackade
smörgulskronblad

lyser skarpt
i ögonen
mot det ljuvt
försommargröna

Bilden smakar
strävsura granskott

© Kerstin Löthman 2009

Kerstin Löthman © 2012-2023 Frontier Theme