Kerstin - All of me

Tankar, känslor, dikter, prosa, sånger, bilder, råd vid cancer

Trasiga kanter

Rispar papper
till sönderbruten fransighet.
Klistrar orden
med trasiga kanter
i min bok.

Fagra, tröstande
ord från fränder.
I tanken sinnesro.
Innerlig tankerikedom.

Bara i den spirituella världen,
kommer vi samman.
Ingen yttre uppenbarelse
distraherar.
Orden i periferin
kommer närmre,
än människan
klädd i sin fysiska gestalt,
alldeles intill.

© Kerstin Löthman 2009

Kerstin Löthman © 2012-2023 Frontier Theme